Wet en regelgevingEN NL  

Wet- en regelgeving is steeds meer van invloed op iedere toepassing in onze branche, de kunststofverwerkende industrie.

Denk bijvoorbeeld aan:

-Leveranciers van verpakking aan de voedingsindustrie (zoals EU No 10/2011 en zijn amendementen , de kaderwetgeving 1935/2004, de Franse positieve lijst, de Duitse BfR)

-Leveranciers van verpakkingen aan de farmaceutische industrie (zoals Pharmacopoeia)

-Producenten van speelgoed (zoals EN-71-3:2013), behuizing of onderdelen van elektrische toestellen (zoals RoHS 2011/65/EC-ROHS II)

-Producenten van verpakking voor de non-food sector (bv. 94/62/EEC)

-Personen die aanvragen ontvangen voor verklaringen van afwezigheid van bepaalde substanties, zoals de SVHC

-Personen die te maken hebben met veiligheidsinformatiebladen die voldoen aan de Verordening 1272/2008 (CLP).

Kortom: iedereen wordt geconfronteerd met én moet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving in de verschillende takken van onze branche. Sinds de implementatie van Reach kan niemand zich veroorloven deze ontwikkeling te negeren. Daarom hebben wij hier een aparte pagina aan gewijd, waarnaar we u graag verwijzen.
Zeker voor toepassingen in contact met levensmiddelen is het belangrijk aandacht te schenken aan de almaar wijzigende wetgeving. Klanten die verpakking voor de voedingsindustrie maken, krijgen te maken met toenemende eisen qua uit te voeren testen en de daarbij behorende documenten. Denk hierbij aan de DoC (Declaration of Compliance) of Verklaring van Overeenstemming.

Een toenemende documentenstroom dus. En voor ons als leverancier een toename aan ondersteunende activiteiten. Speerpunt voor ons is om ervoor te zorgen dat onze klanten blijven voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in hun specifieke vakgebied.

En daarom vinden wij - in samenwerking met onze partners - het uitermate belangrijk onze klanten de benodigde ondersteuning te geven. Wij hebben daarom iemand in dienst genomen die zich uitsluitend met wet- en regelgeving en met het behandelen van documenten bezig houdt.

Aanvullend raden wij het lidmaatschap van branchevereniging NRK Verpakkingen van harte aan. Ieder lid wordt continu op de hoogte gehouden van in de branche van toepassing zijnde wetgeving. Daarnaast organiseert de branchevereniging themadagen en workshops over Reach en voedselveiligheid.

Meer informatie over kunststof voedselcontactmaterialen is te verkrijgen via deze site:

www.nrkverpakkingen.nl

Meer informatie over het lidmaatschap van NRK Verpakkingen vindt u hier:
NRK Verpakkingen Lidmaatschap

Heeft u vragen, of behoefte heeft aan meer informatie over onze producten in het kader van wet- en regelgeving, neem dan gerust contact met ons op.