Reach positieEN NL  

Positie van W&R Plastics betreffende Reach:

W&R Plastics is volgens Reach een distributeur van preparaten. Zij is geen producent of een downstream user van stoffen. W&R Plastics hoeft daarom geen stoffen te registreren. Wel dient zij alle nodige informatie te communiceren met haar leveranciers.

Deze leveranciers zijn producenten van preparaten, ook wel downstream gebruikers van stoffen genoemd. Op hun beurt dienen zij weer te communiceren met hun stoffenleveranciers, zodat deze voldoende informatie hebben voor de registratie van hun stoffen.

W&R Plastics is dus verantwoordelijk voor communicatie over Reach voor wat betreft de gehele toeleveringsketen. Van klanten naar leveranciers, en vice versa. Wij bevestigen dat wij aan deze verplichting voldoen.

Onze leveranciers hebben ervoor gezorgd dat alle door hen gebruikte stoffen zijn voor-geregistreerd sinds 1 december 2008 en alle daarop volgende registratietermijnen worden in acht genomen. Op verzoek kunnen we u de verklaringen van onze leveranciers hieromtrent versturen.

Onze leveranciers zorgen ervoor dat alle door hen gebruikte stoffen zijn voor-geregistreerd sinds 1 december 2008. Alle registratietermijnen worden in acht genomen.

De MSDS van onze producten voldoen allen aan de huidige voorschriften volgens Reach. Vanaf 1 juni 2015 vereist Reach een nieuwe opzet van MSDS voor preparaten volgens de CLP-Verordening nr. 1272/2008/EU. Hiervoor zijn de nodige aanpassingen doorgevoerd door onze leveranciers.

Ook informatie betreffende SVHC wordt volgens de regels van Reach opgevolgd en gecommuniceerd.

Handige links :
EC Environment Chemicals Reach

Echa Reach regulation

Reach Rijksoverheid NL